KODEKS POSTĘPOWANIA Z DOSTAWCAMI | Kodeksy | O firmie | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

KODEKS POSTĘPOWANIA Z DOSTAWCAMI

KODEKS POSTĘPOWANIA Z DOSTAWCAMI

Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, spółka opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który opisuje minimalne wymagania PKPCC wobec Dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej.

Kodeks Postępowania dla Dostawców PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o, zwany dalej Kodeksem) ustanawia niepodlegające negocjacjom minimalne standardy postępowania dla dostawców i podwykonawców (zwanych dalej Dostawcami) prowadzących działalność na rzecz spółki PKPCC.

Spółka PKPCC oczekuje od wszystkich swoich dostawców i podwykonawców poszanowania zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców i stanowiących ważne kryterium doboru oraz oceny dostawców. Ponadto spodziewamy się, że nasi dostawcy będą powielać te standardy w całym łańcuchu dostaw.

W związku z tym, udostępniamy niniejszy Kodeks postępowania dostawców naszym dostawcom, aby zwiększyć naszą wzajemną orientację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju podczas codziennej działalności:

Kodeks postępowania z dostawcami.pdf

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: iod@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B3/B4AEO