Polityka CSR | Polityki | O firmie | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Polityka CSR

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. promuje ideę biznesu społecznie odpowiedzialnego zarówno wśród swoich pracowników jak i na zewnątrz Spółki.

Pełna szacunku i profesjonalna postawa Spółki względem interesariuszy jest elementem procesu wzmacniania pozycji PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. jako nowoczesnego i samodzielnego operatora logistycznego.

Biznes społecznie odpowiedzialny w PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. oznacza koncepcję prowadzenia działalności firmy,  w oparciu o aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Świadomość i zbalansowanie tych trzech obszarów stanowi właśnie o zrównoważonym rozwoju, który wspiera tworzenie pozytywnych i trwałych relacji ze społeczeństwem oraz otoczeniem biznesowym, a także zrównoważone oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnym wspieraniu realizacji celów biznesowych.

 

POLITYKA CSR

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: krzysztof.radtke@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO