Polityka Jakości | Polityki | O firmie | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Polityka Jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

 

 

Celem działalności PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowych usług w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych oraz umacnianie pozycji Grupy PKP CARGO na rynku usług logistyczno-spedycyjnych w całej Europie przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci intermodalnej, kolejowej konwencjonalnej, śródlądowej, krajowej i międzynarodowej oraz sieci transportu samochodowego ładunków całopojazdowych przy założeniu komplementarnego dostosowania usług i rozpoznawaniu potrzeb naszych klientów, dużych i małych.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • dbałość o satysfakcję Klienta, ciągłą poprawę obsługi klienta, opartą na dostosowaniu usług i rozpoznawaniu potrzeb naszych klientów,
 • profesjonalizację kontaktów z dostawcami,
 • zwiększenie atrakcyjności naszej oferty w Europie i Azji,
 • rozwój stosunków handlowych i operacyjnych z innymi przewoźnikami,
 •  efektywne zarządzanie procesami, cenami i produktami przez naszą doświadczoną kadrę,
 • konsekwentne przestrzeganie przyjętych procedur działania oraz monitoring ich skuteczności,
 • zapewnianie pracownikom systematycznych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, warunkujących właściwe przygotownaie do wykonywania przydzielonych zadań,
 • zapewnianie właściwej organizacji przewozu towarów chemicznych, produktów rolno-spożywczych,
 • zapewnianie ciągłego doskonalenia systemów funkcjonujących w Spółce,
 • zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi,
 • monitorowanie  niezgodności na różnych poziomach działania Spółki,
 • zapewnianie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zachowując przy tym obowiązujące zasady, że na terenie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. zabronione jest spożycie, wnoszenie, przebywanie pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Gwarantem realizacji niniejszej Polityki jest bezpośrednie utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz GMP+ oraz systemu zarzadzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz dokumentu AEO.

 


PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, tel. + 48 22 534 03 00, fax +48 22 534 04 00  
KRS: 0000006291, Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, REGON: 006213487
NIP: 522-01-03-934, Kapitał zakładowy Spółki: 24.750.000 zł w całości wpłacony.

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: iod@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B3/B4AEO