Samochodowy | Transport | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Transport Samochodowy

  • Organizacja transportu całopojazdowego i drobnicowego w relacjach krajowych i międzynarodowych
  • Transport towarów neutralnych i niebezpiecznych (ADR)
  • Przewozy ładunków paletyzowanych i luzem, w tym sypkich, płynnych i gazowych
  • Przewozy kontenerów
  • Przewozy ładunków z kontrolą temperatury
  • Przewozy towarów ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich
  • Obsługiwane kierunki:  Polska, Europa Środkowa, Wschodnia, Zachodnia, Południowa, Skandynawia, kraje azjatyckie (m.in. Kazachstan, Turcja)

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: iod@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B3/B4AEO