Ubezpieczenia | Cło i ubezpieczenia | PKP CARGO CONNECT
Należymy do grupy

PKP CARGO CONNECT

Ubezpieczenia

Każdy klient świadom ryzyka i zagrożeń, którym podlega jego ładunek w czasie transportu, nie zawaha się przed jego ubezpieczeniem. O ile ubezpieczenie OC chroni interes przewoźnika, o tyle polisa Cargo służy zabezpieczeniu interesów właściciela towaru. 

Oferowane przez PKPCC ubezpieczenie Cargo to:

  • Objęcie wszelkich ryzyk lub szkód w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia za wyjątkiem tych wymienionych enumeratywnie w umowie  - ubezpieczamy wg klauzuli A,
  • Ubezpieczenie Cargo zarówno w transporcie krajowym, jak i zagranicznym, drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym

Suma ubezpieczenia/maksymalna wartość ładunków na jednym środku transportu:

a) samochód/samolot: EUR 1 000 000
b) statek: EUR 2 500 000
c) skład kolejowy: EUR 1 000 000

Franszyza redukcyjna to 150 EUR za każdą szkodę.

Ładunki o wartości przekraczającej ww. kwoty mogą zostać objęte ubezpieczeniem na indywidualnie określonych warunkach.

  • ATRAKCYJNA STAWKA UBEZPIECZENIA
  • BRAK FORMALNOŚCI PRZY DEKLAROWANIU WOLI UBEZPIECZENIA
  • PROSTE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: iod@pkpcc.com


Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie dokumenty.

 


CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B3/B4AEO